Hoe zit het met de privacywet AVG?

W

e hebben in de afgelopen weken allemaal tientallen e-mails, tweets en andere berichten ontvangen over de nieuwe privacywet AVG. Dankzij de GDPR (General Data Protection Regulation) is de bescherming van persoonsgegevens goed geregeld.

In elke lidstaat van de Europese Unie gelden dezelfde regels. Zo ook in Nederland, volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Nu brandt deze vraag natuurlijk op uw lippen: “Heeft deze wetgeving invloed op het gebruik en de toepassing van een deurintercom installatie?”

Een goede vraag, waarmee u eigenlijk heeft voldaan aan de eerste eis die deze wetgeving stelt. Wees u bewust van hoe u met gegevens van personen omgaat.

 

Iets specifieker

Privacy heeft alles te maken met persoonlijke gegevens zoals naam, woonplaats, geboortedatum, maar ook met de videobeelden die van mensen worden gemaakt.

Een belangrijk onderdeel van privacy is dat buren in het appartementencomplex niets te maken hebben met uw bezoek.


De verbinding tussen bezoeker en bewoner moet dus privé blijven en niet kunnen worden afgeluisterd of bekeken door derden.

Deurintercom en privacy

Een video-deurintercom installatie legt in principe niet standaard beelden vast. U ziet dus wie er heeft aangebeld maar u bent de enige die dat weet.

Steeds vaker vragen woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren om een systeem waarmee beelden kunnen worden bewaard. Vaak gaat het dan om het voorkomen van vandalisme of andere vervelende zaken. Een goed streven!

In een dergelijk geval vraagt de AVG om een aantal maatregelen. De beelden mogen alleen worden bekeken als daarvoor een redelijk belang is.

Er is een beheerder aangesteld die alleen op uitdrukkelijk verzoek de beelden terugkijkt en moet afwegen of dit de privacy van opgenomen personen niet zal schaden. Deze beheerder stelt alleen beelden ter beschikking aan de politie (overheid) als deze de beelden vordert. Nooit aan derden of aan zichzelf.

Met een officiële vordering van de politie voldoet de beheerder aan alle eisen met betrekking tot de privacy. De belangrijkste eis uit de AVG is dat openbaar maken van beelden of informatie zonder uitdrukkelijke toestemming verboden is.

Hoe lang mag ik beeldmateriaal bewaren?

Opgenomen beelden mogen alleen een redelijke termijn worden bewaard. In een appartementencomplex zullen onregelmatigheden binnen een of twee dagen opvallen.

Een opslag van vijf dagen lijkt dus meer dan redelijk. Dat betekent dat de opname apparatuur zo moet worden ingesteld dat na vijf dagen de beelden worden overschreven.

Wanneer beelden worden vastgelegd in de monitor of in de app van de bewoner geldt de AVG niet. Dit geldt zolang de beelden alleen en uitsluitend binnen de eigen kring worden gebruikt en op geen enkele wijze worden gepubliceerd.

Niet via Twitter, Facebook en andere media. Zelfs niet op een afgeschermde pagina. Als de beelden worden vastgelegd door de VvE of een bedrijf geldt de AVG wél en moet er een zogenoemde grondslag zijn voor de verwerking. Een goede reden dus.

Vraag advies

De camera’s van intercom en CCTV moeten zoveel mogelijk alleen het eigen terrein vastleggen. Toch is het zo dat zelfs wanneer een camera perfect is gemonteerd er soms een klein stukje van de openbare weg in beeld kan zijn.

Dan zou het bij toeval kunnen voorkomen dat het systeem getuige is van een ongeval of overtreding. U mag deze beelden nooit zomaar gebruiken! Meld het de politie en vraag of ze de beelden vorderen. U voldoet dan aan alle eisen.

Meer weten over de AVG of ondersteuning bij het vastleggen van een regeling of protocol? Vraag gerust! Comelit helpt.

Vrijdag 28 februari 2020 | door Peter van Veen

Deel mijn verhaal op social media!